कोरोना भाइरस विश्व तथ्यांक

मृत्यु संख्या

६,००,०४६

संक्रमित संख्या

१,४२,१६,२३५

निको भएका

८४,८९,०२०

नेपाल भित्र

मृत्यु संख्या

४०

संक्रमित संख्या

१७,५०२

निको भएका

११,६३७

परिक्षण भएका

३,११,८२९