कोरोना भाइरस विश्व तथ्यांक

मृत्यु संख्या

५,२४,७४७

संक्रमित संख्या

१,१०,१५,५१४

निको भएका

६१,७१,९०५

नेपाल भित्र

मृत्यु संख्या

३२

संक्रमित संख्या

१५,२५९

निको भएका

६,१४३

परिक्षण भएका

२,४२,२४७