तथ्याङ्कमा नेपालको कोरोना

मृत्यु संख्या

३,५७९

संक्रमित संख्या

३,७७,६०३

निको भएका

२,९५,३९५

परिक्षण भएका

२५,९८,४०५